Verbinding: dat was het thema van de eerste ViZi-bijeenkomst na de zomervakantie. Ons netwerk was te gast op het gemeentehuis in Barendrecht, dé plek waar ondernemers en bewoners van Barendrecht elkaar vinden.

Voorzitter Mariëlle van de Erve heette de circa 40 aanwezigen welkom. Er waren deze avond maar liefst zes nieuwe dames te gast, die zich voorstelden en roerden in het debat. In de spotlights stond dit keer ViZi-lid Ingrid van Rijswijk. Zij is fraude-expert en accountant bij SBV Forensics en legde aan de hand van een foto met vijf ‘snelle’ mannen uit hoe spannend financieel forensisch onderzoek kan zijn. De dames kregen inzicht in de duistere wereld van financiële malversaties en leerden nieuwe begrippen als ‘ponzifraude’, een soort piramidesysteem.

De hoofdgast van de avond, wethouder Stephanie Ter Borg (VVD), heeft in haar portefeuille onder andere ruimtelijke ontwikkeling, vastgoed & accommodaties en cultuur. Zij hield een helder en enthousiast betoog over de samenwerking tussen de gemeente Barendrecht en het bedrijfsleven. Voorbeelden van deze verbindingen zijn de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, het horeca-convenant en de Duurzaamheidskring. Het bleek ook handig om weer eens even de politieke en ambtelijke structuur van de gemeente scherp op het netvlies te krijgen. Uitdrukkelijk vroeg de wethouder om input van de ondernemers onder het motto: ‘Samen kom je verder’. En passent probeerde ze de ViZi-dames warm te maken om mee te gaan draaien in de gemeentepolitiek. Dankzij de praktische vragen van de wethouder was er een levendige interactie met de zaal.

In het tweede deel van de avond, het gericht netwerken, zijn heel wat praktische verbindingen gelegd. Niet alleen tussen de ViZi-leden onderling, maar ook met de bedrijfscontactfunctionarissen Jos Lukasse en Paul Visser. Deze heren houden via het Ondernemersloket contact met de 2.200 ondernemers in de gemeente Barendrecht.

De bedrijfscontactfunctionarissen zijn via e-mail te bereiken op J.lukasse@barendrecht.nl of p.visser@barendrecht.nl. Jos Lukasse en Stephanie Ter Borg zijn ook op Twitter te vinden: @Jlukasse en @StephanietBorg.

Veel leden maakten gebruik van de mogelijkheid om ter plekke hun profiel op deze site te plaatsen. Heb je dat nog niet gedaan? Doe het dan nu gelijk, zodat je zichtbaar bent voor de andere ViZi-leden. En schrijf je dan ook meteen in voor een van de vier workshops in oktober.

[singlepic id=436 w=200 h=150 ]