Afgelopen dinsdag 18 februari vond de Algemene Leden vergadering van ViZi plaats voor 2020. Dit keer in restaurant “Hit” bij golfbaan Hitland in Nieuwerkerk. Wat een mooie en sfeervolle locatie!

Bij de opening van de vergadering heette voorzitter Joke Norendaal iedereen welkom. Het thema van de avond was “zoek de verschillen, wat is er in 10 jaar veranderd in netwerkland.”
Aan de hand van de toelichting door Miranda Hartensveld werd duidelijk dat er nog meer diversiteit zou kunnen komen in het ledenbestand. De 50 plussers zijn in de meerderheid en de groep van 21 tot 30 jaar is het kleinst met 5%. Voor meer diversiteit werd er gevraagd om actief te gaan zoeken naar jongere leden. Niet alleen voor zelfstandige zakenvrouwen maar ook voor vrouwen in loondienst staat ViZi open. Ook wordt er opgeroepen dat meer ambitieuze middenstands vrouwen zich aanmelden! Op dit moment heeft ViZi 65 leden.

De bedrijfsleidster van restaurant Hit legde daarna kort uit welke verschillende activiteiten zij daar organiseert.

Joke Norendaal vroeg of er meer leden actief zouden willen worden om het netwerk draaiende te houden. Als je actief bent ervaar je namelijk zelf ook meer verbinding.

Penningmeester Sandra Dwarswaard zit al 6 jaar in het bestuur, hoewel niet altijd als penningmeester. Uit haar toelichting bleek dat de financiële situatie gezond is. De kascommissie bestond dit jaar uit Els Sondermeijer en Marytha Zuurmond. Er werd decharge verleend voor de financiën.

Nadat de agenda voor de komende maanden was doorgenomen mochten we beginnen aan het netwerken en pitchen. Marieke Valbracht en Lisette Elich hadden de avond heel leuk georganiseerd. Enthousiast gingen we per tafeltje van 4 personen aan de slag met de duidelijke instructies van Marieke, om onze onderlinge overeenkomsten te vinden of lastige dilemma’s op te lossen. Door de leuke discussies die hieruit ontstonden, leerden we elkaar veel beter kennen. Joke sloot het officiële deel van de avond af met het bedanken van de leden die met allerlei dingen geholpen hebben. Daarna was het informeel borreltijd en netwerktijd! Vol energie en goede ideeën gingen de leden weer naar huis.

Een impressie van deze netwerkbijeenkomst is hier te zien.

Caroline Liebelt
Aqualibrium
Beterwaterbeterleven!