Netwerk ViZi is méér dan netwerken.

Vrouwen werken anders dan mannen. Niet minder of beter, gewoon anders. Vrouwen zien hun professionele groei en hun individuele ontwikkeling als twee paden die samen oplopen en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zij hebben behoefte aan diepgang en zijn geneigd elkaar te helpen, met elkaar mee te denken, kennis te delen en hun netwerk ter beschikking te stellen.

Inspirerende netwerkbijeenkomsten voor vrouwelijke professionals. Vrouwen met uiteenlopende expertisen en uit allerlei branches. Bedrijfsbezoeken wisselen we af met masterclasses en lezingen van eigen of externe sprekers. De bijeenkomsten zijn altijd gevarieerd en op wisselende locaties. Grote bedrijven of horecagelegenheden in de regio.

ViZi verplicht je niet om naar iedere bijeenkomst te komen. We verwachten wél een actieve rol van je tijdens de bijeenkomsten. Heb je een persoonlijk lidmaatschap dan mag alleen jij naar de bijeenkomsten komen. Wil je afwisselen met een personeelslid, dan raden we een bedrijfslidmaatschap aan. Aan ViZi wordt invulling gegeven door een bestuur en een ViZi team; leden die zich vrijwillig inzetten voor de organisatie van de evenementen, de communicatie en zichtbaarheid.

Uiteraard! Naast inspiratie, kennis en verbinden staat ViZi ook voor zakendoen. Je kunt een lezing of workshop geven tijdens de college tour. Binnen de besloten Facebook groep kan je jouw producten of diensten aanbieden of een aanbieding doen. Gebruik maken van de social media kanalen. Of jezelf zichtbaar maken door een bijeenkomst (deels) te sponsoren. Denk bijvoorbeeld aan de locatie, de drankjes, hapjes of bloemen. Eigen ideeën zijn ook altijd welkom.

Het kan voorkomen dat je om wat reden dan ook met ViZi wilt stoppen. Je kunt je lidmaatschap opzeggen per kalenderjaar. Je kunt dit doen door voor 1 december een e-mail te sturen naar: secretariaat@netwerkvizi.nl. Als je opzegging niet voor het einde van het kalenderjaar bij het secretariaat binnen is, loopt je lidmaatschap automatisch door tot en met het volgende kalenderjaar.

Aanbod ViZi

  • Netwerkbijeenkomsten
  • Lezingen, workshops en sparsessies
  • ViZi app

  • Masterclasses
  • ViZi college tour
  • Facebook groep ViZi netwerkversneller

  • LinkedIn groep ViZi netwerkversneller

  • Meet-ups op eigen initiatief
  • En nog veel meer …

Meer over het lidmaatschap

Interesse?

Kom gerust vrijblijvend een keer naar een bijeenkomst! Wil je snel lid worden? Registreer nu!

Wil je graag ons ViZi team versterken of een bijeenkomst sponsoren? Graag! Ook kan je een locatie ter beschikking stellen of de catering verzorgen. Mail naar secretariaat@netwerkvizi.nl

Mariëlle van de Erve

Netwerk ViZi is door Mariëlle opgericht in 2009. Haar doel was om een regionaal platform te creëren die ambitieuze ondernemende vrouwen inspireert en verbindt.
Mariëlle is erelid van Netwerk ViZi.