IN 20 JAAR VAN ADVOCAAT NAAR COACHENDE ADVOCAAT-MEDIATOR

Aanstaande juli is het alweer 20 jaar geleden dat ik ben beëdigd als advocaat. Wat is er sindsdien veel gebeurd, maar ook veel veranderd!

DE TRADITIONELE ADVOCAAT

Ik ben opgeleid als een traditioneel advocaat: je behartigt het belang van je cliënt en alléén diens belang. Ter onderbouwing van diens standpunten zoek je alle passende wetsartikelen en jurisprudentie erbij. Met vaak boze of verdrietige cliënten aan de lijn. Als reactie schrijf je dan een boze brief aan de advocaat van ‘de wederpartij’ en als dat niet werkt start je direct een procedure bij de rechtbank. Je hoopt dan dat een uitspraak van de rechter een einde maakt aan het geschil. Soms was dat ook zo, maar vaak ook niet en ging het geruzie na een uitspraak van de rechter gewoon door. Als advocaat was ik voor mijn gevoel vaak alleen maar brandjes aan het blussen. Je probeerde iets te regelen of op te lossen, vaak echter tevergeefs.

HERKENNEN VAN EEN PATROON

Na een aantal jaren ging ik een patroon herkennen. Iedere keer begon ik weer aan een nieuwe zaak, steeds vaker een echtscheidingszaak of iets wat daarmee te maken had, in de hoop dit goed en netjes voor mijn cliënt te regelen. Dit bleek echter steeds weer ijdele hoop. De bemoeienis van advocaten en het voeren van een procedure bij de rechtbank verslechterden de verstandhouding tussen de ex-echtgenoten alleen maar.

Ik kreeg steeds meer weerzin tegen het werk. Werd er steeds ongelukkiger van. In de tussentijd had ik uit persoonlijke interesse een opleiding NLP-coaching gedaan. Geweldig vond ik dat! Hier lag mijn passie. Ik had toen echter geen idee hoe ik dit kon combineren met mijn werk als advocaat.

DE MEDIATOR

De volgende stap in mijn carrière als advocaat was het volgen van de opleiding tot mediator, ook een hele mooie verrijkende opleiding. Zij het, dat ik het in begin erg moeilijk vond om als mediator op te treden. Als advocaat behartig je het belang van je cliënt, adviseer je deze, doe je alles wat noodzakelijk is. Als mediator leerden we om ‘achterover te leunen’ en om ‘dom, lui en dakloos’ te zijn. Of te wel, niet ik maar de cliënten moeten aan het werk, terwijl ik als mediator geen mening en oordeel mag hebben en neutraal moet zijn. Maar gelukkig ging me dat toch al vrij snel goed af. En wat vond ik het fijn om twee cliënten aan tafel op deze manier te begeleiden bij het regelen van hun scheiding.

EMOTIES ONDER HET CONFLICT

Toch merkte ik ook tijdens mediationgesprekken dat het vaak gaat over het uitwisselen van standpunten zoals ‘ik wil dit’, ‘ik vind dat’, ‘jij doet altijd’, etc., en niet over de onderliggende emoties, frustraties, behoeftes, wensen, etc. Terwijl daar toch vaak de oorzaak van het conflict ligt. Ik had sterk de behoefte om daar toch iets mee te doen. Immers, als de cliënten aan de ene kant beter zouden begrijpen wat er aan de hand is en hoe dat was veroorzaakt en aan de andere kant ook zouden weten waar ze echt behoefte aan hebben, zou er volgens mij veel sneller een constructieve en duurzame oplossing gevonden kunnen worden.

DE COACH

Ik ben me daarom nog verder gaan bekwamen in het coaching vak. Ik heb onder andere een opleiding tot scheidingscoach en tot SCHIP-mediator gevolgd en daarnaast een learning track systemisch coachen gedaan. Momenteel heb ik de opleiding tot relatiecoach bijna afgerond. Op deze manier kan ik zowel cliënten die in scheiding liggen alsook cliënten diens relatie in slecht weer zit en het toch eerst nog een keer willen proberen begeleiden.

COACHING IN DE FAMILIEPRAKTIJK

Uiteraard is dit altijd maatwerk. Tijdens het gratis kennismakingsgesprek onderzoek ik de situatie van de cliënten en wat hun wensen zijn. Afhankelijk daarvan bied ik een opmaat dienstenpakket aan. Voor het ene stel kan dit betekenen dat ik hen alleen maar juridisch en financieel begeleid bij het regelen van de scheiding, het convenant opstel en het verzoekschrift voor hen indien bij de rechtbank. Voor een ander stel kan dit inhouden dat ik hen eerst ga helpen om de spelende emoties te neutraliseren en de communicatie te verbeteren om hen daarna te begeleiden bij de formele afwikkeling van de scheiding. Bij stellen die al langere tijd uit elkaar zijn, blijkt de uitvoering van de zorgregeling voor hun kinderen vaak tot problemen te leiden, meestal als gevolg van een slechte communicatie. In zo’n geval ga ik eerst met ieder van de ex-partners apart in gesprek om eens goed van allebei te horen wat er aan de hand is en te ontdekken waar de angel tussen hen beiden zit. Waar nodig coach ik ieder van hen bij het omgaan met nog spelende emoties en verbetering van de communicatie. Na de individuele gesprekken wordt het mediationgesprek dan gezamenlijk vervolgd. Naast partners in scheiding of reeds gescheiden ex-partners heb ik ook al meermalen partners tijdens een grote relatiecrisis mogen begeleiden.

ACTIEF LUISTEREN

Ongeacht de soort begeleiding, tijdens ieder gesprek met cliënten luister ik actief naar het verhaal, vraag ik door, ga ik op zoek naar de vraag achter de vraag. Want onder boosheid ligt vaak verdriet en de hoop dat de relatie nog goedkomt en onder frustratie ligt vaak een verwachting of een behoefte die niet wordt vervuld. Door dit helder te krijgen, krijgen zowel de cliënten als ik inzicht in het conflict en kan ik mijn cliënten passende tools aanreiken om dit op te lossen of in ieder geval de situatie te verbeteren.

HET EIGEN VERHAAL VERTELLEN

Ook laat ik tijdens een gezamenlijk mediationgesprek de beide gesprekpartners eerst om en om hun verhaal doen en ze vertellen waar ze mee zitten, wat dat met henzelf doet, wat ze graag willen en hoe ze daar denken te komen. Aan de andere gesprekspartner vraag ik dan om goed te luisteren en na afloop alleen te zeggen, zonder mening of oordeel, wat deze de ander heeft horen vertellen. Op deze manier voelt de gesprekspartner die het verhaal heeft gedaan zich gehoord. En door je gehoord te voelen, voelt je je erkend en gewaardeerd. Dit geeft rust, laat heftige emoties zakken en maakt dat er meer ruimte en wederzijds begrip ontstaat. Een goede basis dus voor het uitpraten van conflicten en het regelen van bijvoorbeeld voor een scheiding te regelen zaken.

BEGELEIDING BIJ RELATIES IN SLECHT WEER

Kortom, iedereen die te maken heeft met een relatie in slecht weer kan bij mij terecht, hetzij om te onderzoeken of deze nog te redden valt, hetzij om deze relatie om een respectvolle en constructieve manier te beëindigen. Ongeacht hoe dit dan afloopt, wat ik mijn cliënten altijd gun, is dat deze emotionele en stressvolle periode ze toch sterker maakt en hen helpt te groeien als mens. Want: ieder conflict is ook een mogelijkheid om te groeien!

En tot slot, wat ben ik blij en dankbaar dat ik na 20 jaar mijn werk als advocaat op een manier kan doen die inmiddels helemaal bij mij past!

Meer weten? Kijk op mijn website www.advocatenpraktijkdenhollander.nl of neem contact met me op via email info@advocatenpraktijkdenhollander.nl of telefoon 010-5013230.

Petra den Hollander
advocaat – mediator – coach
Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander
Havendam 7
3262 AE Oud-Beijerland