Het is 24 maart 2020 wanneer we als bestuur van Netwerk ViZi de koppen bij elkaar steken.
De ontwikkelingen rond het Coronavirus gaan razendsnel. Met grote maatschappelijke gevolgen. Veel mensen in en buiten ons netwerk zijn direct of indirect getroffen. Het zijn moeilijke tijden. Net als iedereen, moesten ook wij als bestuur schakelen: werkplekken verplaatsen, kinderen opvangen, zorgen voor onze naasten, afzeggingen incasseren. Maar één ding weten we zeker, we hebben elkaar juist nu extra hard nodig. We besluiten onze belangrijkste vraag voor te leggen aan alle leden van ons netwerk: Hoe zorgen we ervoor dat we verbonden blijven met elkaar?

En dat blijkt een hele goede zet te zijn. Zo’n twee derde van onze leden voelt zich aangesproken en gaat actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Ze krijgen alle ruimte om ideeën vorm te geven en uit te voeren. De vaste teams, voor evenementen en communicatie, zetten alle zeilen bij om de initiatieven in de ViZi vorm te gieten en breed te communiceren.
De online break out room bij grote online evenementen blijkt een plek waar leden zich kwetsbaar durven op te stellen, waar nieuwe ideeën ontstaan, initiatieven worden bekokstoofd. Nieuwe initiatieven krijgen een terugkerend karakter. Thema-wandelingen en rondleidingen in kleinere groepen zorgen ervoor dat we letterlijk en figuurlijk in beweging blijven. Het ViZi ontbijt trekt iedere maand gemiddeld zo’n 15 wisselende bezoekers en is online of live, afhankelijk van de mogelijkheden.

Onze bloemen actie is een prachtig voorbeeld van win-win. We steunen onze vaste sponsor Flowers and Wood en alle leden krijgen een kleurrijk boeket bloemen persoonlijk thuisbezorgd door een ViZi lid.

Alle activiteiten zijn bewust gericht op het in stand houden, of liever nog, verder versterken van de verbinding met elkaar. En dat werpt zijn vruchten af. Dat brengt ons op het idee van Bewust ViZi als thema voor 2021. Bewust financieel, bewust communiceren, bewust netwerken, bewust internetgebruik, bewust kopen. Kortom, iedere maand nodigen we onszelf en introducés uit bewust stil te staan bij onze eigen gedragingen en keuzes binnen een thema. We luisteren naar en praten met elkaar daarover in kleine, roulerende groepen. Want netwerken is bij ViZi zoveel meer dan ‘preken vanuit eigen parochie’.

Terugkijkend op 2020 en de ontwikkelingen binnen ons netwerk en vergelijkend met andere netwerken, kunnen we met trots concluderen dat we een netwerk zijn dat uitblinkt in veerkracht, inventiviteit en verbondenheid.

Iedereen zet zich vrijwillig in, is intrinsiek gemotiveerd om anderen te ontmoeten, inspireren en informeren. Samen zijn wij Vrouwen in Zaken inspireren.

Joke Norendaal
Voorzitter Netwerk ViZi


Introducés zijn welkom!

Ben jij een vrouwelijke professional, manager, teamleider, (onderwijs)coördinator, ondernemer of expert? Ben je bewust op zoek naar inspiratie, verfrissende ideeën en nieuwe verbindingen? Heb je zin in een netwerk met andere ambitieuze vrouwen? Dan ben je van harte welkom bij één van onze bijeenkomsten! Bekijk de ViZi evenementen en meld je aan door een mail te sturen naar secretariaat@netwerkvizi.nl